Ζεστά Ροφήματα

2,00 €

3,00 €

2,50 €

1,80 €

3,00 €

3,50 €

3,00 €

2,50 €

2,50 €

3,00 €

3,00 €

Hot Beverages

2,00 €

3,00 €

2,50 €

1,80 €

3,00 €

3,50 €

3,00 €

2,50 €

2,50 €

3,00 €

3,00 €

Κρύα Ροφήματα

3,20 €

3,00 €

2,50 €

4,00 €

3,50 €

4,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00 €

0,50 €

1,50 €

Cold Beverages

3,20 €

3,00 €

2,50 €

4,00 €

3,50 €

4,00 €

2,00 €

2,00 €

2,00€

2,00 €

0,50 €

1,50 €

Σνακς

3,00 €

3,50 €

Snack

3,00 €

3,50 €

ΠΑΓΩΤΟ

1,50 €

Ice cream

1,50 €

ΜΠΥΡΕΣ

2,50 €

2,50 €

ΜΠΥΡΕΣ

2,50 €

2,50 €

ΑΠΕΡΙΤΙΦ

4,00 €

APERITIF

4,00 €