Ζεστά Ροφήματα

1,50 €

2,20 €

2,00 €

1,50 €

2,80 €

2,80 €

2,80 €

2,00 €

2,00 €

2,50 €

2,80 €

Hot Beverages

1,50 €

2,20 €

2,00 €

1,50 €

2,80 €

2,80 €

2,80 €

2,00 €

2,00 €

2,50 €

2,80 €

Κρύα Ροφήματα

2,80 €

2,50 €

2,00 €

3,20 €

2,80 €

3,00 €

2,00 €

2,00 €

1,50 €

1,50 €

0,50 €

1,50 €

Cold Beverages

2,80 €

2,50 €

2,00 €

3,20 €

2,80 €

3,00 €

2,00 €

2,00 €

1,50 €

1,50 €

0,50 €

1,50 €

Σνακς

2,00 €

2,00 €

Snack

2,00 €

2,00 €

ΠΑΓΩΤΟ

1,50 €

Ice cream

1,50 €

ΜΠΥΡΕΣ

2,00 €

2,00 €

ΜΠΥΡΕΣ

2,00 €

2,00 €

ΑΠΕΡΙΤΙΦ

2,50 €

APERITIF

2,50 €